மயக்கும் தமிழ்

ஆழ்வார்க்கடியான் மை.பா. நாராயணன்


1. நாலாயிரம்!


2. உலகம் உண்ட பெருவாயா!


3. ஆண்டாள் ஆண்டவனையும் ஆண்டாள் தமிழையும் ஆண்டாள்


4. பாம்பைத் தீண்டிய பாகவதன்


5. மயிலை தந்த மகாமுனி


6. ஆனந்த மோகன வேணுகானம்


7. தேன்தமிழ் பூமாலை சூடிய பூதத்தாழ்வார்


8. பக்தியும் முக்தியுமே பிரதானம்!


9. ராமானுஜர் ஒரு கலங்கரை விளக்கம்!


10. உள்ளத்து வைத்து அருள்செய் கண்டாய்


11. குடந்தையில் கிடந்த மாயக்கூத்தன்


12. நல்லவர்கள் வெள்ளறை நின்றாய்! ஞானச்சுடரே!


13. உளன் எனில் உளன்


14. நெஞ்சம் தஞ்சம் புகும் திருமலை


15. உள்ளம் கவர் கள்வன் கள்ளழகன்


16. நின்ற வினையும் துயரும் கெடும்!


17. உன்னை விட்டால் வேறு கதி ஏது?


18. நெஞ்செல்லாம் இனிக்கும் அக்காரக்கனி


19. நாட்டை உயர்த்திய நல்லோர்கள்!


20. நந்தி பணி செய்த நந்திபுர விண்ணகரம்!


21. என்னையும் உன்னிலிட்டேன் என்னப்பா!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக